مقایسه املاک

مقایسه
تنها قادر به مقایسه 4 ملک هستید، ملکهای بیشتر جانشین اولین ملک در لیست خواهند شد.

Archives:

فروش ۶۲۵ متر سالن فروشی

۱۰۰۱ متر زمین ۶۲۵ متر سالن ۷۵ متر اداری ۲۰۰ امپر برق،گاز،اب،تلفن جرثقیل ۲۲ تن،۳ تن ارتفاع سالن ۱۴

ادامه مطلب