مقایسه املاک

مقایسه
تنها قادر به مقایسه 4 ملک هستید، ملکهای بیشتر جانشین اولین ملک در لیست خواهند شد.

Archives:

فروش زمین در جاده ساوه

یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر ■نوع ملک گاراژ ■زیر بنا ،۱۴۸متر تجاری ■۱۵۰متر صنعتی■۴عدد برق ۳فاز ■۲عدد برق تک فاز ■۸خط تلفن

ادامه مطلب