مقایسه املاک

مقایسه
تنها قادر به مقایسه 4 ملک هستید، ملکهای بیشتر جانشین اولین ملک در لیست خواهند شد.

Archives:

فروش زمین در شهر زیبا

یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵۴۰ متر ■انشعابات کامل ■درصورت اقدام می تواند ۳۵٪ مجوز ساخت گرفت■زمین ۲بر■عکس های سند مالکیت موجود میباشد ■پلاک ثبتی ۲۵۰۰-۶۰۶۶۳■

ادامه مطلب