مقایسه املاک

مقایسه
تنها قادر به مقایسه 4 ملک هستید، ملکهای بیشتر جانشین اولین ملک در لیست خواهند شد.

اخبار و مقالات

اصول و فنون در مذاکره

مذاکره یک فرآیند دانشی و اطلاعاتی است.فرآیند مذاکره بسیار گسترده تر از ارایه و دریافت چند پیشنهاد است. مذاکره فقط یک انتخاب بین همکاری یا رقابت نیست بلکه در فرآیند مذاکره تبادل اطلاعات؛سنجش و نظرات طرفین منجر به تصمیم گیری نهایی میشود. روشها و اصول مذاکره به چند دسته تقسیم میشود که در این مطلب…

ادامه مطلب